இலங்கைத்தீவுடன் ஒரு வரலாற்றுத் தொடர்பு” என்ற நூலின் விமர்சன உரையை கீழ்வரும் இணைப்பில்

author
0 minutes, 4 seconds Read
This entry is part 7 of 18 in the series 27 டிசம்பர் 2015

20-12-2015ம் திகதி அன்று ஸ்காபுரோ சிவிக் சென்ரரில் நடைபெற்ற> ‘இலங்கைத்தீவுடன் ஒரு வரலாற்றுத் தொடர்பு” என்ற நூலின் விமர்சன உரையை கீழ்வரும் இணைப்பில் பார்வையிடலாம்………

http://www.tamilauthors.com/video%20links.html

 

குறிப்பு: பிரித்தானியரான றொபேட் நொக்ஸ், கண்டி மன்னனின் கைதியாக 20 வருடங்கள் இருந்த கால அனுபவங்களை வைத்து 334 வருடங்களுக்கு முன்னர் எழுதி வெளியிட்ட நூலின் தமிழாக்கம்> ‘இலங்கைத்தீவுடன் ஒரு வரலாற்றுத் தொடர்பு’

மொழிபெயர்ப்பு: திருவெணிசங்கமம்

Series Navigationதிருமதி ஒல்காவின் “விமுக்தா” என்ற படைப்பிற்காக அவருக்கு சாகித்ய அக்காதமி விருதுபூகோளச் சுற்று அச்சின் சாய்வு மாறுதல் பூமியின் சூடேற்ற நிலையைப் பேரளவு பாதிக்கிறது
author

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *