உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்

This entry is part 12 of 18 in the series 12 பெப்ருவரி 2017
Inline image 1

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்

பாரசீக மூலம் :  உமர் கயாம் ரூபையாத்

ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு

தமிழாக்கம் :  சி. ஜெயபாரதன், கனடா.

+++++++++++

[28]  முதிய கயாமுடன்  வா, ஞானிகள்  பேசட்டும்.

ஒன்று மட்டும் உறுதி,   ஓடுகிறது வாழ்க்கை

மற்றவை பொய்யாகும் என்பதும் உறுதியே

ஒருமுறை உதிர்ந்த பூ  நிரந்தரமாய்க் கருகிடும்.

[28]  Oh, come with old Khayyam, and leave the Wise
To talk; one thing is certain, that Life flies; 
One thing is certain, and the Rest is Lies; 
The Flower that once has blown forever dies

++++++++++++++++++

[29]  அடிக்கடி வாலிபத்தில் ஆர்வமாய்  வாதிப்பேன்

அதை பற்றித் தான்  மேதையர், புனித ரோடு;

தருக்கம் மீண்டும்  மீண்டும் புரிந்தும் எப்போதும்

திரும்பத் திரும்ப வந்தேன் புகுந்த வாசல் வழியே !

[29]  Myself when young did eagerly frequent
Doctor and Saint, and heard great Argument
About it and about; but evermore
Came out by the same Door as in I went.

+++++++++++++

[30]  ஞான விதைகளை விதைத்தேன் அவருடன், 

மெய்வருந்தி உழைத்து அவற்றைப் பயிரிட்டேன்;

கிடைத்த அறுவடை எனக்கிது மட்டும் தான்:

நீராக வந்தேன், காற்றாக மறைந்தேன் நான்.

+++++++++++++++

[30]   With them the Seed of Wisdom did I sow,
And with my own hand labour’d it to grow:
And this was all the Harvest that I reap’d – 
‘I came like Water and like Wind I go.’

+++++++++++++++

Series Navigationகம்பன் காட்டும் சிலம்புகம்பனைக் காண்போம்—
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *