ஒரு தவறான வாயில் வழியாக …

author
0 minutes, 2 seconds Read
This entry is part 3 of 11 in the series 11 ஜூன் 2017

 

கூடையில் சுமந்து சென்ற

சொற்களைக்

கொட்டிக் கவிழ்த்தான் அவன்

 

தீயின் தகிப்புடனான

அவள் எதிர்வினையின் வீச்சில்

அடிக்கடி சிறைப்பட்டு

மீள இயலாமல் திணறினான்

 

அவன் அறியாமை

நைந்து நைந்து

இருள்

இழை இழையாக

அவனைவிட்டு விலகியது

 

திராவகம் வீசப்பட்ட

பெண் முகம் போல

அவன் முகம்

சிதைந்து கிடந்தது

 

பிரவேசம் வெகு எளிமையாகவும்

வெளியேறுதல் அவனுக்கு

உயிர் வாதையாகவும் இருந்தது

 

இருளோடு நுழைந்து

சுயத்தின் கசுடுகள் உதிர உதிர

ஒளி பெற்றுத் திரும்பினான்

 

அவன் வாசிப்பு அனுபவங்கள்

ஒரு தவறான வாயில் வழிப்

பிரவேசத்தால்

அவனுக்கு உதவவேயில்லை

இந்த முதுமையிலும் கூட …

————————————–

Series Navigationஎனது ஜோசியர் அனுபவங்கள்பாட்டியின் சுருக்குப் பையும், பழைய செல்லாக் காசுகளும்…!
author

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *