எட்டு நாள் வாரத்தில் !

This entry is part 8 of 10 in the series 17 செப்டம்பர் 2017

 

மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர்

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

++++++++++++++

 

கண்ணே ! எனக்குத் தேவை உன் காதல் !

பெண்ணே ! உண்மை அது நீ அறிவாய் !

கண்ணே ! உனக்கும் தேவை என் காதல் !

எனக்கும் தேவை அது போல்;

காதலிப்பாய் ! கட்டிப் பிடிப்பாய் ! கண்ணே !

காதல் புரிவதைத் தவிர

வேறில்லை உனக்கு வேலை,

வாரத்தின் எட்டு நாட்களும் !  

உன்னை நேசிப்பேன் ஒவ்வோர் நாளும்,

என்றும் நீ என் மனதில் தான் !

ஒன்று மட்டும் சொல்வேன்,

என்றும் உன்னைத் தான் நேசிப்பேன் !

நேசிப்பாய் என்னை !

நெருங்கிப் பிடிப்பாய் என்னை !

காதல் தவிரக், கண்ணே ! வேறொன்றில்

கவனம் எதற்கு

எட்டு நாள் வாரத் துக்கு ?

வாரத்தின் எட்டு நாட்களும்

நானுன்னைத் தான் நேசிப்பேன் !

வாரத் துக்கு

நாட்கள் எட்டும் போதவே போதா,

எனது கவனம் முழுதும்

உனக்குச் செலுத்த !

+++++++++++++++++++

Series Navigationஆத்மாநாம் விருதுதொடுவானம் 187. கடல் பிரயாணம்
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *