எமிலி டிக்கின்ஸன் கவிதைகள் – 27

This entry is part 9 of 15 in the series 13 மார்ச் 2022

 

I dwell in Possibility

நடக்கக் கூடியதைச் சிந்திப்பேன் -27

மூலம் : எமிலி டிக்கின்ஸன் 

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா 

 

நடக்கக் கூடியதைச் சிந்திப்பேன் 

விளக்க உரை விட வியப்பு வீடு. 

தேவைக்கு மிஞ்சிய ஜன்னல்கள் 

மேல் தரக் கதவுகள் அமைப்பு. 

 

 

Stanza One  

 

I dwell in Possibility – 

A fairer House than Prose – 

More numerous of Windows – 

Superior – for Doors – 

  

தேக்கு மரத்தால் கட்டிய வீடுகள் 

தகர்க்க முடியாதவை கண்களால் 

நிரந்தர மான கூரை அமைப்பு 

இருபுறத்திலும் தணிவான சரிவு. 

 

Stanza Two 

 

Of Chambers as the Cedars – 

Impregnable of eye – 

And for an everlasting Roof 

The Gambrels of the Sky – 

  

மனை சுற்றிப் பார்க்க வருவோர் 

தொழிலுக்கு ஏற்றவர் தான் 

விரிந்தென் சிறு கரங்கள் அகண்டு 

சொர்க்க புரி மனை விளக்கும்.  

 

Stanza Three 

 

Of Visitors – the fairest – 

For Occupation – This – 

The spreading wide my narrow Hands 

To gather Paradise – 

***************** 

Series Navigationஅந்நிய மண்ணில்நில்லாதே  போ பிணியே …
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *