எமிலி டிக்கின்சன் -33

This entry is part 1 of 13 in the series 24 ஏப்ரல் 2022

 

 

மூலம் ; எமிலி டிக்கின்சன்
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா
 
வெளிப்படை யானது, வியப்பில்லை  
 
வெளிப்படை யானது, வியப்பில்லை இது.
களிப்புடன் ஆடும் ஏதோ ஒரு பூவுக்கு.
பனிப் பருவத் தாக்கு பூத் தலை அறுக்கும்.
அது எதிர்பாரா ஆளுமை விளைவு.
 


Apparently with no surprise 

Lines 1-4

Apparently with no surprise

To any happy Flower

The Frost beheads it at it’s play –

In accidental power –

பனிப் படுகொலை யாளி தொடர்வான்,

கதிரோன் கூட ஏதும் தடுக்காதுநகர்வான், அடுத்தோர் நாள் கடக்க, அனுமதி செய்யும் கடவுளுக்கு. 

Lines 5-8 

The blonde Assassin passes on –

The Sun proceeds unmoved

To measure off another Day

For an Approving God –

********************

 

Lines 5-8 

The blonde Assassin passes on –

The Sun proceeds unmoved

To measure off another Day

For an Approving God –

 

In the fifth line of ‘Apparently with no surprise,’ the speaker refers to the frost as a “blond Assassin”. This is an interesting and surprising description and only adds more personification to the poem. There is an immediate juxtaposition between the work of an assassin, to kill on purpose, and the action of the frost, killing accidentally. The word “blonde” is also an unusual choice. This likely refers to how pale the frost is or perhaps what it looks like when the sun hits it just right. This is supported by the next line which mentions the sun. 

She goes on to say that the sun is proceeding “unmoved / To measure off another Day”. The death of the flower and the destructive power of the frost, or death, is not strange. There is nothing world-ending about this loss. The sun is here as a symbol of time, moving on without a worry for anything going on in the world. 

 

These lines are all good examples of another technique known as enjambment. IT can be seen in the transitions between lines six, seven, and eight. Between seven and eight the poet introduces God into the poem. God, she says, is approving of everything that’s going on in the world. He is well aware of the life and death of his creation and is happy to let things go on as they are. This is yet one more way that the poet is able to show that life moves as it will. There is no way to influence God, stop time, or slow death and everyone should be as “happy” and accepting of it as the flower is. 

 
Series Navigationநூலகம்
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Comments

 1. Avatar
  S. Jayabarathan says:

  பனிப் படுகொலை யாளி தொடர்வான்,
  கதிரோன ஏதும் தடுக்காது நகர்வான்,
  அடுத்தோர் நாள் கடக்க,
  அனுமதி செய்யும் கடவுளுக்கு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *