என் பெயர்

This entry is part 7 of 8 in the series 4 ஏப்ரல் 2024

அமீதாம்மாள்

எனக்குள்
இன்னொரு உயிர்
பேசுகிறது
பேசுகிறேன்
அழுகிறது
அழுகிறேன்
சிரிக்கிறது
சிரிக்கிறேன்
மௌனிக்கிறது
மௌனிக்கிறேன்
வெளியே
எவர் பேசுவதும்
எனக்குப் புரிவதில்லை
நான் பேசுவதும்
எவர்க்கும் புரிவதில்லை
அந்த இன்னொரு
உயிரைத் தவிர


Series Navigationஅனுபவம்கன்னியப்பன் கணக்கு
author

அமீதாம்மாள்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *