சரியா? தவறா?

author
0 minutes, 0 seconds Read
This entry is part 1 of 26 in the series 1 ஜூன் 2014

அம்பல் முருகன் சுப்பராயன்

நேற்றைய சரி
இன்று தவறானது..
நாளை சரியாகலாம்..
எனது சரி
உங்களுக்கு தவறாகலாம்..
உங்களது சரி
எனக்கு தவறாகலாம்…
சரியையும் தவறையும்…
எப்படி தீர்மானிப்பது?
எது தீர்மானிக்கிறது?
பிரச்சினையின் தன்மையா?
காலமா?
சூழ்நிலையா?
இடமா?
மனமா?
இப்படி ஆராய்வது
சரியா? தவறா?

Series Navigation
author

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *