வேறொரு வனிதை

This entry is part 8 of 13 in the series 24 செப்டம்பர் 2017

மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர்

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

++++++++++++++

 

வேறொரு வனிதை எனக்கு ! இப்போது

வேறொரு வனிதை !

உனைத் தவிர வேறொருத்தி

எனக்கில்லையென

நானுரைக் கும்படி செய்தவள் நீ !  

ஆனால் மெய்யாக

இன்று முதல்

நானொரு புது நங்கை நாடுகிறேன் !

முட்டாள் இல்லை நான்;  

இட்ட மில்லா தவளை நானென்றும்

ஏற்றுக் கொள்வ தில்லை !

வேறொரு வனிதை எனக்கு ! இப்போது

வேறொரு வனிதை !

நான் சந்தித்த நாரீ மணிகள் சிலர் !

எல்லாப் பெண்களை விடவும், மிக்க

இனியவள் அவள் !

இவ்வுலகில் எவளும் செய்ய

இயலாததைச் செய்து காட்டினாள் !

நானுரைப்பேன் !

இன்று முதல் நிறுத்திக் கொள் நீ

என்முன் வருவதை !

ஏனெனில் எனக்கி ருக்கிறாள்

வேறொருத்தி; இப்போது

வேறொருத்தி !

மரிக்கும் வரை எனை நேசிக்கும்

வனிதை அவள் !

இன்ப துன்பங்களில் எப்போதும்

என்னுடனே இருப்பவள் !

உன்னுடன் மகிழ்வாய் வாழ வில்லை

என்று நான் கூற வில்லை !

ஆனால் இன்று முதல்

நானொரு புதிய நங்கையை

நாடி விட்டேன் !

இறுதி வரை எனை நேசிக்கும்

ஒரு பெண்ணை !

+++++++++++++++++++++

Series Navigationபுவியீர்ப்பு விசைஉலகத்தமிழ் குறுநாவல் போட்டி
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *