புதுப்புது

This entry is part 6 of 14 in the series 19 மே 2019

புதுப்புது
தொடக்கங்கள்

மூச்சு புதிது
முளைகள் புதிது

பூக்கள் புதிது
புணர்வுகள் புதிது

உதயம் புதிது
உணர்வுகள் புதிது

மழை புதிது
மௌனம் புதிது

ஊடல் புதிது
கூடல் புதிது

காதல் புதிது
காமம் புதிது

உயிர் புதிது
உறவுகள் புதிது

சிந்தனை புதிது
சித்திரம் புதிது

அருவி புதிது
அலைகள் புதிது

தென்றல் புதிது
தெம்மாங்கு புதிது

இந்த நொடியில்

இதயம்
துடிப்பது புதிது
இரத்தம் துளிர்ப்பதும் புதிது

தோற்றங்கள்
புதிதானதால்……

தொடக்கங்களும்
புதிது!
புதிது!!
புதிது!!!

அமீதாம்மாள்

Series Navigationசொற்களின் வல்லமைபோதுமடி இவையெனக்கு…
author

அமீதாம்மாள்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *