எமிலி டிக்கின்ஸன் கவிதை – 26

This entry is part 3 of 7 in the series 6 மார்ச் 2022

 

How Happy I Was If I Could Forget -26

மூலம் : எமிலி டிக்கின்ஸன்

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

எத்தகை மகிழ்ச்சி என்னால் மறக்க முடிந்தால்,

எத்தகைக் கொடிய துயர் நினைத்தி ருந்தால்,

அத்தகைய காலக் கேடு தாழ்வு நிகழ்ச்சி

ஆயினும் மீண்டு புலரும் அரும் மலர்ச்சி

 

First Stanza 

How happy I was if I could forget 

To remember how sad I am 

Would be an easy adversity 

But the recollecting of Bloom 

  

கனத்துப் போகும் நவம்பர் மாதம்

மனத்து உறுதி எனக்கு மீளும் வரை,

சிறுமி போல் செல்வழி தவறினேன்,

பனிக்குளிரில் மரண எதிர்பார்ப்பு.

 

Second Stanza

 

Keeps making November difficult 

Till I who was almost bold 

Lose my way like a little Child 

And perish of the cold. 

***************

Series Navigationராமராஜ்ஜியம் எனும் மாயைஎன் ஜீவப்ரியே ஷ்யாமளா
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *