அதே பாதை

This entry is part 6 of 13 in the series 2 ஜூலை 2023

_________________

எத்தனை நாள்தான் 

ஒரே மூஞ்சியை பார்ப்பது

கண்ணாடியில்.

எத்தனை முறைதான்- தலை

முடியை மாற்றி, மாற்றி,

தாடிமீசையை மாற்றி, மாற்றி 

ஒரே மூஞ்சியை பார்ப்பது கண்ணாடியில்.

எத்தனை முறை பார்த்தாலும் 

அதே மூஞ்சி, அதே கண்ணாடிதான்.

எத்தனை முறை நடந்தாலும்

அதேபாதை,  அதே வாழ்க்கைதான்!

          ஜெயானந்தன். 

Series Navigationபஞ்சணை என்னசெய்யும்வாடல்
author

இரா. ஜெயானந்தன்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *