இது நியூட்டனின் பிரபஞ்சம்

This entry is part 3 of 17 in the series 12 பெப்ருவரி 2023

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

பிரபஞ்ச பெருவெடிப்பு 

நியதி

பிழையாகப் போச்சு !

ஒற்றை முடத்துவ

முடிச்சு 

தானாய் வெடித்து

விரியும்

பிரபஞ்ச பலூன் 

பஞ்சர் ஆகிப் போச்சு ! 

நியூட்டன் விதிகள்

பிரபஞ்சத்தின் தோற்ற

நியதிகள்.

பெரு வெடிப்பு 

ஊகிப்பில் 

ஓசோன் ஓட்டைகள் !

பியூட்டி இழந்து போச்சு !

ஒற்றைத் திணிவை

உடைக்க

புற இயக்கி எங்கே ?

எற்றி எழுப்பத் தூண்டும்

பூட்டர் எங்கே ?

உள் வெடிப்பு உசுப்பிட 

புற இயக்கி எங்கே ?

பிரபஞ்சம் உருவாக நூறுக்கும்

மேலான

மூலகங்கள் பிணைந்து, பல்கோடி  

மூலக்கூறு

செங்கற்களாய்

கட்டமைக்க 

அக இயக்கிகள் எங்கே ?

பாரினில் பயிரினம்

பல்கோடி உயிரினம் தோன்ற

உயிரியக்கி எங்கே ?

பிரபஞ்ச வினைப்பாடு 

அனைத்துக்கும்

பேராற்றல்  ஊட்டும்

பிரமாண்ட

இயக்கி எங்கே ?

பெரு வெடிப்பு நியதிக்கு

வித்தில்லை,

ஆணி வேரில்லை  ! 

விரியும்

பிரபஞ்சத் தோற்றம், ஆட்டம் 

அனைத்தும்

நியூட்டன் விதிகளால் !

Series Navigationசொல்வனம் இணையப் பத்திரிகையின் 288 ஆம் இதழ்பாடம்
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *