உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்

This entry is part 10 of 14 in the series 30 ஏப்ரல் 2017

 

பாரசீக மூலம் :  உமர் கயாம் ரூபையாத்

ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு

தமிழாக்கம் :  சி. ஜெயபாரதன், கனடா.

++++++++++++

[55]

முதிய கயாம் திராட்சை ரசம் குடிக்கையில்

நதிக்கரை ஓரம் ரோஜா மலர் மிதக்க,

தேவதை யானவள் கருநிற ஒயினுடன் 

உன்னைக் கவர வந்தால் பின் வாங்காதே.

[55].
While the Rose blows along the River Brink,
With old Khayyam and ruby vintage drink:
And when the Angel with his darker Draught
Draws up to Thee – take that, and do not shrink.

[56]

அஞ்சாதே! இன்றேல் உன் வசிப்புக் காலம்  

முடிந்து போகும், அடையாளம் மறந்து போய்,

நிரந்தர ஊழ்சகி ஊற்றிய குவளையில் நம்போல்

 குமிழிகள் கோடி;  மேலும் படைக்க ஊற்றும்.

[56]
And fear not lest Existence closing your
Account, should lose, or know the type no more;
The Eternal Saki from the Bowl has pour’d
Millions of Bubbls like us, and will pour.

[57]

நீயும் நானும் திரை மறைவில் கடந்தோம்

நீண்ட நீண்ட தூரம் உலக விளிம்பு வரை,

நமது பிறப்பு, இறப்புக் கணக்கெடுத்தால் 

கடலளவு அகண்ட கூழாங்கல் எண்ணிக்கை.

[57]
When You and I behind the Veil are past,
Oh but the long long while the World shall last,
Which of our Coming and Departure heeds
As much as Ocean of a pebble-cast.

Series Navigationமொழிவது சுகம் ஏப்ரல் 30 2017 அ. இயற்கை தரிசனம் : அம்மா ; ஆ. பிரான்சு அதிபர் தேர்தல்எட்டு தோட்டாக்கள் – விமர்சனம்
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *