நியூட்டன் இயக்கும் பிரபஞ்சம்

This entry is part 7 of 12 in the series 21 மே 2023

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

சூரிய மண்டலத்தில்
பூமி, நிலா
கடல், காற்று, கதிர்க்கனல்,
புல்லினம், உயிரினம், புள்ளினம்,
மானிடம் அனைத்தும்
காரண நிகழ்ச்சி.
ஆரம்பம் உள்ள நிகழ்வுகள்.
இறுதி முறிவு
எந்திராப்பி முடிவு.
அதுவின்றி
எதுவும் இயங்காது !
அண்ட சராசரங் களை
தொட்டிலில்
ஆட்டுவது அன்னை.
முற்பிறப்பு
இருந்தால்தான்
இப்பிறப்பு
நிகழும்.
இறப்பில் முடியும்
இப்பிறப்பு.
ஆன்மாவுக்கு
பிற்பிறப்பு உள்ள தென
ஞானிகள் கூறுவர்.
முற்பிறப்பு, இப்பிறப்பு
பிற்பிறப்பு
சூரிய குடும்ப மானிட
சுழற்சி !
அணுவோ, அண்டமோ, அகிலமோ
குயவன் கை தூண்டாது
எதுவும்
இயங்காது
சுயமாய் சுழலாது
சூரிய குடும்பத்தில் !
பிரபஞ்ச இடுப்பு வளைவில்
நியூட்டன்
எட்டு வைத்து நடந்தால்
புறப்பட்ட
இடத்துக்கே
தடம் பதிக்க மீள்வான் !

Series Navigationபுதுவித உறவுசகி
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *