seriesname=k

4 ஜூலை 2016

latseriesid seriesname=

4 ஜூலை 2016

latseriesidjuly4_2016 seriesname=

4 ஜூலை 2016

latseriesidjuly4_2016 seriesname=

4 ஜூலை 2016

latseriesidjuly4_2016 seriesname=

4 ஜூலை 2016

latseriesidjuly4_2016 seriesname=

4 ஜூலை 2016

latseriesidjuly4_2016 seriesname=

4 ஜூலை 2016

latseriesidjuly4_2016 seriesname=

4 ஜூலை 2016

latseriesidjuly4_2016 seriesname=

4 ஜூலை 2016

latseriesidjuly4_2016 seriesname=

4 ஜூலை 2016

latseriesidjuly4_2016 seriesname=

4 ஜூலை 2016

latseriesidjuly4_2016 seriesname=

4 ஜூலை 2016

latseriesidjuly4_2016 seriesname=

4 ஜூலை 2016

latseriesidjuly4_2016

அரசியல் சமூகம்

 • ஈரானின் மஹிஷாசுரமர்தினி

  ஈரானின் மஹிஷாசுரமர்தினி

  குருவீரன்   தேலமான் (Deylaman) என்ற வடக்கு ஈரான் பிரதேசத்தில் இந்த வெள்ளி கமண்டலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் எழுதப்பட்டிருக்கும் வாசகங்களும், வரலாற்றாய்வாளர்களும், இது துர்கா மஹிஷாசுரமர்தனி என்று அடையாளம் காட்டுகின்றார்கள். (1) இன்னும் சுவாரஸ்யமாக, மிக அதிக தரம் வாய்ந்த வெள்ளி நாணயங்கள் உருவாக்கத்துக்கும் இது புதிய பார்வைகளை தருகிறது. இது கிழக்கு ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து வந்ததாக அறியப்படுகிறது. தென்கிழக்கு ஆப்கானிஸ்தானில் ஏழாம் நூற்றாண்டின் பின் பகுதியில் இருந்த ஷாஹி மற்றும் ஜுன்பில் அரசுகளின் மீது நடந்த அரபிய […]

 • தொடுவானம்     126. ஹிப்போகிரெட்டஸ் உறுதிமொழி

கதைகள்

 • `ஓரியன்’ – 3 , 4

  `ஓரியன்’ – 3 , 4

  இவர்கள் குறுக்கே வந்து தடுத்து, ஏதோ கையால் சமிக்ஞை காட்ட அவர்கள் திரும்பிப் போனார்கள். “ தோழர்களே! பிரிவு—88 ன் தலைவரின் சார்பாக உங்களை வரவேற்கிறோம். பயம் வேண்டாம் அவர்கள் உங்களின் உடையைப் பார்த்துதான் நீங்கள் வேற்று கிரகத்திலிருந்து வந்த எதிரிகள் என்று துரத்தினார்கள். உங்களின் இந்த உடையைக் களைஞ்சிடுங்க.இங்கே கிருமிகள் ஆபத்து எதுவுமில்லை.” —-இவர்களுக்கு அவர்கள் பாணியிலான மாற்று உடை அணிய ஏற்பாடு செய்தார்கள்.சற்று ஒதுக்குப்புரமாக சென்று இருவரும் உடையை மாற்றினார்கள். அவர்களுடன் வந்திருந்த ஸோம்னா […]

இலக்கியக்கட்டுரைகள்

கவிதைகள்

 • ஜூலை – 04. சுவாமி விவேகானந்தர் நினைவு தின கவிதை

  ஜூலை – 04. சுவாமி விவேகானந்தர் நினைவு தின கவிதை

  ப.கண்ணன்சேகர் ஜூலை – 04. சுவாமி விவேகானந்தர் நினைவு தின கவிதை இந்திய நாட்டினை எழுச்சியுற செய்திட இளையோரை தூண்டிய இன்முக பேச்சாளர்! சிந்தனை கொண்டிட செழிப்போடு வாழ்ந்திட சித்திரை நிலவென சொல்வளம் வீச்சாளர்! வந்தனம் செய்திட வணங்கிடும் நாட்டினை வ்லிமையின் பாரதம் வேண்டிய பன்பாளர் சுந்தர வடிவாக சுதந்திரம் கண்டிட சுடர்மிகு திரியென சொல்லிடும் நெறியாளர் ! பரமாம்ச சீடராய் பகுத்தறிவு பெற்றிட பாரெல்லாம் ஆன்மீகப் பணிகளை செய்தவர்! உரமேற்றி இந்தியரை உள்ளத்தால் உழுதிட உண்மையின் […]

 • புரியாத புதிர் 
 • மயிர் நீப்பின்…
 • மலர்ந்துவிடச் செய்துநிற்போம் !

அறிவியல் தொழில்நுட்பம்

 • புறக்கோள் புளுடோவில் அடித்தளப் பனிக்கடல் உறைந்திருப்பதைப் புதுத் தொடுவான் விண்ணுளவி உறுதிப் படுத்தியுள்ளது

  புறக்கோள் புளுடோவில் அடித்தளப் பனிக்கடல் உறைந்திருப்பதைப் புதுத் தொடுவான் விண்ணுளவி உறுதிப் படுத்தியுள்ளது

  சி. ஜெயபாரதன், B.E. (Hons), P.Eng (Nuclear), கனடா +++++++++++++++++ https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FvksfIDVGAA https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LgzM-uV81YE https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=iQ_Wp4bcLFI https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KfODJpfS0fo http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KNJNaIoa5Hk http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WUB7dRgClSQ http://www.youtube.com/watch?v=iPyRAmviIuE http://www.space.com/22752-voyager-1-goes-interstellar-solar-system-boundary-passed-video.html ++++++++++++++++++++ புதுத் தொடுவான் விண்ணூர்தி முதன்முதல் நெருங்கி புளுடோ பனிக்கடல் இருப்பைக் கூறும் . அணுசக்தி உந்து ஆற்றலில் மிகுந்த வேகத்தில் கடந்து செல்கிறது விண்கப்பல். புளுடோ வையும் சாரன் துணைக் கோளையும். நாற்பது ஆண்டுக்கு முன் பறந்த முதலிரு வாயேஜர் விண்ணூர்திகள் காணாத விந்தைகள் காணும் ! புளுடோ வுக்கும் அப்பால் பறந்து […]

கலைகள். சமையல்

 • ஈரானின் மஹிஷாசுரமர்தினி

  ஈரானின் மஹிஷாசுரமர்தினி

  குருவீரன்   தேலமான் (Deylaman) என்ற வடக்கு ஈரான் பிரதேசத்தில் இந்த வெள்ளி கமண்டலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் எழுதப்பட்டிருக்கும் வாசகங்களும், வரலாற்றாய்வாளர்களும், இது துர்கா மஹிஷாசுரமர்தனி என்று அடையாளம் காட்டுகின்றார்கள். (1) இன்னும் சுவாரஸ்யமாக, மிக அதிக தரம் வாய்ந்த வெள்ளி நாணயங்கள் உருவாக்கத்துக்கும் இது புதிய பார்வைகளை தருகிறது. இது கிழக்கு ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து வந்ததாக அறியப்படுகிறது. தென்கிழக்கு ஆப்கானிஸ்தானில் ஏழாம் நூற்றாண்டின் பின் பகுதியில் இருந்த ஷாஹி மற்றும் ஜுன்பில் அரசுகளின் மீது நடந்த அரபிய […]

கடிதங்கள் அறிவிப்புகள்